Avís legal

Aquest lloc web ha estat realitzat per Atout Rédaction (La Vall de Laguar) i és albergat per l’empresa Prosoluce (FR).

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Horta de Xavier.

L’accés al lloc web implica l’acceptació per part de l’usuari d’aquest avis legal i el seu compromís de respectar-lo. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona usuària del lloc web.

Aquest avís legal es regeix per la legislació vigent espanyola. Qualsevol conflicte que pogués sorgir de la interpretació de les condicions establertes en aquest avís legal serà sotmès als tribunals de Alicante.

contact@lhortadexavier.com