D’on provenen aquests productes?

A l’Horta de Xavier vos oferim varietat!

Tots els productes no són nascuts ací a la nostra horta, per manca d’espai, o perquè la terra o el clima no són favorables per a alguns cultius. Una xicoteta part de la nostra oferta és obra d’altres llauradors. Ara bé, tenim molt clar que en aquests casos l’origen dels productes no superarà els 100 km (Marina Alta i Baixa, Comtat, Vall d’Albaida, l’Horta de València).

En aquest sentit establim un intercanvi amb altres llauradors que tenen productes que nosaltres no tenim i a l’inversa. D’aquesta manera, nosaltres augmentem la varietat dels nostres productes i oferim una eixida comercial al producte d’un altre llaurador veí nostre.

Els llauradors que participen en l’horta de Xavier són membres de les xarxes llauradores de les quals formem part. Així, la relació que tenim amb aquests llauradors és totalment directa i de confiança, cosa que estem convençuts que és el millor aval de la qualitat dels productes.